LIO 2C (INSTANT)

Lio 2C nhỏ gọn, hấp dẫn và khả năng tạo thành phẩm nhanh.

Với hai máy trộn bên trong, máy có thể phân phối 4 loại thức uống chỉ trong vài giây.


Yêu Cầu Báo Giá